Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

brosandi
4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat viausmiechprosze usmiechprosze
brosandi
1622 2e48 390
brosandi
4915 ef45 390
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaIriss Iriss
brosandi
0210 a78a 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk vianiskowo niskowo
brosandi
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
brosandi
1475 09e0 390
Reposted fromSabela Sabela viaholdmy holdmy

July 05 2015

brosandi
4570 0854 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
brosandi
1196 af2b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
brosandi
2368 53c5 390
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viamajamil majamil
brosandi
4172 b15e 390
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viamajamil majamil
brosandi
5784 57e5 390

July 04 2015

brosandi
9636 5bdb 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
brosandi
9363 04e6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabutterfly94 butterfly94
brosandi
Reposted fromdanzig danzig
brosandi
9356 adac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad
brosandi
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viausmiechprosze usmiechprosze
brosandi
brosandi
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaIriss Iriss
brosandi
Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć, to nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, to nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepotrzebna - trfiłaś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromavooid avooid
brosandi
3955 3204 390
Reposted fromlittlefool littlefool viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl