Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

brosandi
2508 cbae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaholdmy holdmy
brosandi
3350 2296 390
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viafatu fatu
brosandi
5718 7ef5 390
Reposted fromspita spita vianiskowo niskowo
brosandi
7377 f187 390
Reposted fromoutline outline viawisniowysad wisniowysad
brosandi
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viapanimruk panimruk
brosandi
3527 5889 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawisniowysad wisniowysad

July 08 2015

brosandi
0546 4bac 390
brosandi
7601 1e06 390
brosandi
brosandi
5460 5c1f 390
brosandi
brosandi
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viajakniejaktak jakniejaktak
7634 28bf 390
Reposted fromskyejohnson skyejohnson viafatu fatu
brosandi
5908 cb23 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vianiskowo niskowo
brosandi
Wiesz ja u taty widziałam jakieś rzeczy, które mi się w nim z wyglądu nie podobały, ale najważniejszy jest charakter. To, żeby móc rozmawiać godzinami i cieszyć się spędzając razem czas. Potem te wszystkie drobne niedoskonałości są zakrywane przez miłość.
— Mama
Reposted fromLlulia Llulia vianiskowo niskowo
brosandi
7375 e15b 390
Reposted fromblakablaka blakablaka viafatu fatu

July 06 2015

brosandi
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
brosandi
1192 fcce 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
brosandi
7906 a963 390
Reposted fromretaliate retaliate viaciasteczkowa ciasteczkowa
brosandi
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl